PATRYCJA ¦WIERCZEK
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:43:48 
Kategoria / Miejsce: K30-39/1
Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:21:29<->01:21:29<->16: 17
10km <-> 00:43:48<->00:22:19<->4: 27