PATRYCJA ¦WIERCZEK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:21:29<->01:21:29<->16: 17
10km <-> 00:43:48<->00:22:19<->4: 27
<-> <->Biegnie<->4: 27