MARIAN LEŚNIAK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cząstkowe:
5km <-> 00:22:43<->01:22:43<->16: 32
10km <-> 00:45:53<->00:23:10<->4: 37
<-> <->Biegnie<->4: 37