DOMINIK  KAMIŃSKI
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:17:31<->01:17:31<->15: 30
10km <-> 00:35:19<->00:17:48<->3: 03
<-> <->Biegnie<->3: 03