BARTŁOMIEJ SKOWRON
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:20:30<->01:20:30<->16: 00
10km <-> 00:41:08<->00:20:38<->4: 07
<-> <->Biegnie<->4: 07