ZBIGNIEW MALEWSKI
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:32:24<->01:32:24<->18: 02
10km <-> 01:07:09<->00:34:45<->6: 05
<-> <->Biegnie<->6: 05