MARCIN WOJCIECHOWSKI
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:28:33<->01:28:33<->17: 04
10km <-> 00:58:59<->00:30:26<->6: 05
<-> <->Biegnie<->6: 05