MATEUSZ TOMA¦KO
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:21:55<->01:21:55<->16: 22
10km <-> 00:44:19<->00:22:24<->4: 02
<-> <->Biegnie<->4: 02