TOMASZ WYGODA
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:25:35<->01:25:35<->17: 06
10km <-> 00:51:45<->00:26:10<->5: 13
<-> <->Biegnie<->5: 13