BARBARA TOMA¦KO
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:27:23<->01:27:23<->17: 28
10km <-> 00:55:31<->00:28:08<->5: 37
<-> <->Biegnie<->5: 37