BARBARA TOMA¦KO
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:55:31 
Kategoria / Miejsce: K30-39/9
Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:27:23<->01:27:23<->17: 28
10km <-> 00:55:31<->00:28:08<->5: 37