KRZYSIEK  KOWALCZYK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:23:17<->01:23:17<->16: 39
10km <-> 00:45:58<->00:22:41<->4: 32
<-> <->Biegnie<->4: 32