JOANNA PĘDRAK
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 01:01:07 
Kategoria / Miejsce: K30-39/16
Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:30:06<->01:30:06<->18: 01
10km <-> 01:01:07<->00:31:01<->6: 12