IZABELA OSYSZKO
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:48:23 
Kategoria / Miejsce: K->19/2
Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:23:47<->01:23:47<->16: 45
10km <-> 00:48:23<->00:24:36<->4: 05