IZABELA OSYSZKO
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:23:47<->01:23:47<->16: 45
10km <-> 00:48:23<->00:24:36<->4: 05
<-> <->Biegnie<->4: 05