BARBARA PRYMAKOWSKA
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:54:20 
Kategoria / Miejsce: K60+/2
Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:26:50<->01:26:50<->17: 21
10km <-> 00:54:20<->00:27:30<->5: 03