JAN CHOLEWA
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:23:36<->01:23:36<->16: 04
10km <-> 00:47:34<->00:23:58<->4: 47
<-> <->Biegnie<->4: 47