JAN CHOLEWA
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:47:34 
Kategoria / Miejsce: M60-69/4
Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:23:36<->01:23:36<->16: 04
10km <-> 00:47:34<->00:23:58<->4: 47