PIOTR SZOPA
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:19:33<->01:19:33<->15: 05
10km <-> 00:39:47<->00:20:14<->4: 02
<-> <->Biegnie<->4: 02