JERZY SOLARCZYK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:19:33<->01:19:33<->15: 05
10km <-> 00:39:12<->00:19:39<->3: 05
<-> <->Biegnie<->3: 05