JAKUB WŁOSIŃSKI
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:22:10<->01:22:10<->16: 25
10km <-> 00:44:46<->00:22:36<->4: 03
<-> <->Biegnie<->4: 03