ROBERT LIPIŃSKI
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:25:02<->01:25:02<->17: 03
10km <-> 00:51:13<->00:26:11<->5: 14
<-> <->Biegnie<->5: 14