ANNA KUSION
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:47:42 
Kategoria / Miejsce: K50-59/1
Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:23:08<->01:23:08<->16: 37
10km <-> 00:47:42<->00:24:34<->4: 54