MIROSŁAW CISAK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:23:32<->01:23:32<->16: 42
10km <-> 00:48:27<->00:24:55<->4: 58
<-> <->Biegnie<->4: 58