GRZEGORZ JANIK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:24:50<->01:24:50<->16: 57
10km <-> 00:51:59<->00:27:09<->5: 02
<-> <->Biegnie<->5: 02