KAZIMIERZ DZIEDZIC
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:26:44<->01:26:44<->17: 20
10km <-> 00:55:33<->00:28:49<->5: 45
<-> <->Biegnie<->5: 45