STANISŁAW RÓŻAK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:23:19<->01:23:19<->16: 39
10km <-> 00:47:30<->00:24:11<->4: 50
<-> <->Biegnie<->4: 50