DAWID WNĘK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:23:18<->01:23:18<->16: 03
10km <-> 00:47:39<->00:24:21<->4: 05
<-> <->Biegnie<->4: 05