RAFAŁ GŁADYSZ
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:27:49<->01:27:49<->17: 33
10km <-> 00:55:52<->00:28:03<->5: 03
<-> <->Biegnie<->5: 03