ZYGMUNT ŁYŻNICKI
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:21:39<->01:21:39<->16: 01
10km <-> 00:43:52<->00:22:13<->4: 26
<-> <->Biegnie<->4: 26