JANUSZ SARNICKI
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:19:08<->01:19:08<->15: 49
10km <-> 00:38:11<->00:19:03<->3: 04
<-> <->Biegnie<->3: 04