ADRIAN GRACZYK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:17:52<->01:17:52<->15: 34
10km <-> 00:36:37<->00:18:45<->3: 04
<-> <->Biegnie<->3: 04