PATRYK DOMAŃSKI
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:20:09<->01:20:09<->16: 01
10km <-> 00:40:33<->00:20:24<->4: 04
<-> <->Biegnie<->4: 04