MACIEJ ŁOPATKA
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:25:50<->01:25:50<->17: 09
10km <-> 00:50:31<->00:24:41<->4: 56
<-> <->Biegnie<->4: 56