RYSZARD GAŁKA
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:25:11<->01:25:11<->17: 02
10km <-> 00:50:13<->00:25:02<->5: 03
<-> <->Biegnie<->5: 03