STANISŁAW RADZIK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:21:24<->01:21:24<->16: 01
10km <-> 00:44:38<->00:23:14<->4: 38
<-> <->Biegnie<->4: 38