MACIEJ WÓJCIK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:23:40<->01:23:40<->16: 43
10km <-> 00:47:32<->00:23:52<->4: 46
<-> <->Biegnie<->4: 46