SZCZEPAN BRZESKI
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:22:52<->01:22:52<->16: 34
10km <-> 00:47:26<->00:24:34<->4: 54
<-> <->Biegnie<->4: 54