GRZEGORZ CZYŻ
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:17:43<->01:17:43<->15: 32
10km <-> 00:35:58<->00:18:15<->3: 03
<-> <->Biegnie<->3: 03