ROBERT JAWOR
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:24:45<->01:24:45<->16: 05
10km <-> 00:49:56<->00:25:11<->5: 02
<-> <->Biegnie<->5: 02