KRZYSZTOF BADYLA
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:28:40<->01:28:40<->17: 43
10km <-> 00:55:24<->00:26:44<->5: 20
<-> <->Biegnie<->5: 20