PIOTR ZWONEK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:28:43<->01:28:43<->17: 44
10km <-> 00:55:40<->00:26:57<->5: 02
<-> <->Biegnie<->5: 02