WOJCIECH BARANEK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:24:54<->01:24:54<->16: 05
10km <-> 00:51:14<->00:26:20<->5: 15
<-> <->Biegnie<->5: 15