JOZEF DZIKOWSKI
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:24:32<->01:24:32<->16: 54
10km <-> 00:49:48<->00:25:16<->5: 03
<-> <->Biegnie<->5: 03