ADAM GAUDYN
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:21:23<->01:21:23<->16: 16
10km <-> 00:43:37<->00:22:14<->4: 26
<-> <->Biegnie<->4: 26