KRZYSZTOF GROCHOT
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:22:02<->01:22:02<->16: 24
10km <-> 00:44:45<->00:22:43<->4: 32
<-> <->Biegnie<->4: 32