ANDRZEJ GRYCH
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:30:13<->01:30:13<->18: 02
10km <-> 01:02:43<->00:32:30<->6: 03
<-> <->Biegnie<->6: 03