TADEUSZ GRZYB
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:24:25<->01:24:25<->16: 52
10km <-> 00:49:12<->00:24:47<->4: 57
<-> <->Biegnie<->4: 57