MIROSŁAW HABRYŁO
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:23:49<->01:23:49<->16: 45
10km <-> 00:48:13<->00:24:24<->4: 05
<-> <->Biegnie<->4: 05