KAMILIA HAYDER
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:38:42 
Kategoria / Miejsce: K20-29/4
Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:18:50<->01:18:50<->15: 45
10km <-> 00:38:42<->00:19:52<->3: 58