TOMASZ JABŁOŃSKI
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:28:48<->01:28:48<->17: 04
10km <-> 00:56:27<->00:27:39<->5: 03
<-> <->Biegnie<->5: 03