RYSZARD JAŁOWIEC
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:23:59<->01:23:59<->16: 47
10km <-> 00:48:20<->00:24:21<->4: 05
<-> <->Biegnie<->4: 05