RYSZARD JĘDRYKA
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:29:54<->01:29:54<->17: 05
10km <-> 01:02:07<->00:32:13<->6: 26
<-> <->Biegnie<->6: 26