KRZYSZTOF KACZMARCZYK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:25:12<->01:25:12<->17: 02
10km <-> 00:50:06<->00:24:54<->4: 05
<-> <->Biegnie<->4: 05